+9+
Јавне набавке
Јавна набавка мале вредности 04/19
организација и реализација екскурзија и настава у природи
Конкурсна документација.pdf
Обавештење о закљученом оквирном споразуму.pdf
Одлука о закључењу оквирног споразма.pdf
Јавна набавка мале вредности 02/19
Услуга достављања припремљених оброка за ученике
Конкурсна документација.pdf
Одлука о додели уговора.pdf
Позив за подношење понуда.pdf