Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 10/20
Jавна набавка електричне енергије
Јавни позив.pdf
Обавештење о додели уговора.pdf
Одлука о додели уговора струја.pdf
Јавна набавка мале вредности 04/19
организација и реализација екскурзија и настава у природи
Конкурсна документација.pdf
Обавештење о закљученом оквирном споразуму.pdf
Одлука о закључењу оквирног споразма.pdf
Јавна набавка мале вредности 02/19
Услуга достављања припремљених оброка за ученике
Конкурсна документација.pdf
Одлука о додели уговора.pdf
Позив за подношење понуда.pdf